Tarım Sigortası
5510 Sayılı Kanun - Tarım Sigortası

5510 Sayılı Kanun - Tarım Sigortası
1) Tarımda Sürekli Ve Hizmet Akdi İle Çalışanlar

           Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdi ve sürekli çalışanların sigortalılıkları, eskiden olduğu gibi devam ettirilecek ve bunlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (4/a sigortalıları) kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
 
2) Tarımsal Faaliyetlerde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlar

Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan (2925 sayılı Kanun kapsamında); Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla bu kapsamda olanların sigortalılıkları, Kanunun yürürlük tarihinden sonra da devam ettirilecek ve bunlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (4/a sigortalıları) kapsamında sigortalı sayılarak, bunlardan ayrıca prime esas kazançlarının % 12,5’si oranında genel sağlık sigortası primi alınarak genel sağlık sigortası kapsamına alınacaklardır.
Kanunun yürürlük tarihinden (1/10/2008) sonra bu sigortalılık kapsamında tescil kabul edilmeyecektir. Daha açık ifadelerle, sadece mevcutların sigortalılıkları devam ettirilecek, Kanunun yürürlük tarihinden sonra bu kapsamda çalışanlar isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek sigortalı olarak kabul edileceklerdir.

 


3) Tarımsal Faaliyetlerde Kendi Nam Ve Hesabına Bağımsız Olarak Çalışanlar

              Tarımda kendi nam hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları, Kanunun yürürlük tarihinden sonra da devam ettirilecek, Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa bu kapsamda çalışanlar da sigortalılık kapsamına alınacak ve bunlar kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (4/b sigortalıları) kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

 


4) Tarımsal Faaliyetlerde Kendi Nam Ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Kazançları Ve Bildirimi

Tarımsal faaliyetlerde kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği yıl için tarımsal faaliyetlerden elde ettikleri yıllık kazançlarının masraflar düşüldükten sonra aylık ortalamasının Kanunla belirlenen prime esas günlük kazancın 15 katı olanlar sigortalılık kapsamına alınacaklar ve primlerini de prime esas kazancın 15 katı olarak ödeyeceklerdir. Bu şekilde sigortalılık kapsamı ve ödenecek prim miktarı, her sonraki yıl için birer puan artırılmak suretiyle uygulanacak ve prime esas kazancın 30 katına ulaşıncaya kadar artış devam ettirilecek ve 30 katında sabitlenecektir.
Örneğin; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sigortalılık kapsamı ve ödenecek prim miktarı prime esas kazancın 15 katı iken, bu miktar; 2009 yılında 16, 2010 yılında 17, 2011 yılında 18, 2012 yılında 19, 2013 yılında 20, .............. olarak devam edecek ve nihayetinde 2023 yılında 30 kat olarak uygulanacaktır.


 

 
Joomla Templates by Joomlashack